PŁYTY

 1. Ave Maria
 2. Nieście Chwałę Mocarze
 3. Witaj Pokarmie
 4. Dona Nobis Pacem
 5. Kukułeczka
 6. Gęś wodą
 7. Czerwone jabłuszko
 8. Wysokie płoty 
 9. Hej od Krakowa 
 10. Rozkwitały pąki białych róż 
 11. Szara Piechota