Stowarzyszenie

14 października 2020 roku z inicjatywy członków i przyjaciół Chóru SICUT AVIS w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „SICUT AVIS”.

Zarząd:
Katarzyna Stosik – prezes
Medard Krzyżyński – wiceprezes
Łukasz Kiełpiński – dyrektor artystyczny
Lidia Nabakowska – skarbnik
Angelina Świderska – członek zarządu

Dane adresowe:
Stowarzyszenie SICUT AVIS
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 45
83-200 Starogard Gdański
Polska
tel. 603 925 615
e-mail: sicutavischoir@gmail.com

KRS – 0000864608
NIP – 5922282570 
REGON – 387290162

Naszą działalność wesprzeć można poprzez dokonanie darowizny na poniższy numer konta:
05834000012032000125480001
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”