Pomorskie spotkania chóralne GAUDIUM MUSICORUM 2023

28 maja 2023 w Parafii NSPJ w Starogardzie Gdańskim odbyły się pierwsze Pomorskie spotkania chóralne GAUDIUM MUSICORUM. Zgłosiło się 8 chórów i każdy zaprezentował swój repertuar.

Gościem specjalnym była pani Agnieszka Długołęcka-Kuraś, która wysłuchała występów chórów i udzieliła wielu cennych wskazówek do dalszej pracy.

Pani Agnieszka to absolwentka (dyplom z wyróżnieniem) studiów magisterskich specjalności dyrygentura chóralna w klasie prof. zw. dra hab. Waldemara Górskiego (2018), absolwentka studiów licencjackich klasy fortepianu dra hab. Pawła Rydla w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2016). Laureatka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2018), I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego „Wrocław Miastem Muzyki” (2021), założycielka Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Synergia. Aktywnie uczestniczy w różnorakich konferencjach z zakresu emisji głosu i chóralistyki. Od 2023 roku jest opiekunem praktyk studenckich z zakresu śpiewu zbiorowego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Od 2018 roku jest Kierowniczką Chóru Opery Bałtyckiej (przygotowanie chóru do spektakli m.in. Kandyd L. Bernsteina, Judith A. Honneggera, Thais J. Masseneta – z którym to tytułem chór wystąpił na 50.

Festiwalu Opery i Baletu w Starej Zagorze (Bułgaria), Fidelio L. van Beethovena, Don Bucefalo A.Cagnoniego, Aida G. Verdiego (z którą chór wystąpił na XXVIII Bydgoskim Festiwalu Operowym), Król Roger Karola Szymanowskiego). Od 2017 r. jest dyrygentką Operowego Chóru Dziecięcego Opery Bałtyckiej w Gdańsku (przygotowanie chóru m. in. do spektakli Olga J. Antunesa, Dziecko i Czary M. Ravela, Król Roger K. Szymanowskiego), a od 2016 była drugim a od 2021 roku jest pierwszym dyrygentem Chóru dziecięcego Canzonetta w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku z którym zdobyła znaczące nagrody na konkursach chóralnych i z którym prowadzi bogatą działalność koncertową.

W 2022 roku brała udział w sesji Euro Choir, gdzie koncertowała w Szwajcarii pod batutą Yuvala Weinberga (Izrael/Niemcy) i Marco Amherda (Szwajcaria), a w 2017 brała udział w sesji World Youth Choir – koncertowała na Węgrzech, w Serbii, Chorwacji, Bośni i Słowenii pod batutą: Zoltana Pada (Węgry) i Kena Wakia (Kenia). W latach 2013-2021 była członkiem Chóru Kameralnego 441 Hz, z którym otrzymała znaczące nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych, a także nagrała płyty: Song of the North oraz Modern Choral Masterpieces. Brała udział w kursach mistrzowskich z zakresu dyrygentury i emisji głosu m.in. z R. Joostem (Estonia), J. Eikiem Tulve (Estonia), prof. P. R. Crabbem (USA), prof. K. Szydziszem, dr J. Sykulskim oraz G. Gradenem (Szwecja) wraz z Węgierskim Chórem Narodowym Filharmonii Narodowej w Budapeszcie (Węgry).

Chóry które wzięły udział w spotkaniu:

zapraszamy do galerii ze zdjęciami